Tidigare nyheter

PCS Construction Norway A/S har som första...

Publicerad 2023-09-04

Detta innebär att företaget har ett system med rutiner avseende prospektering, demontering, rekonditionering, provning och klassificering återbruk av stål.

Certifieringen är enligt MVR handbok för återbruk av stål i bärande konstruktioner: Handbok MVR BS04:2021 Del 2-Krav- & processbeskrivning. Detta innebär att företaget även kan redovisa lägre klimatavtryck med denna process.

För mer information klicka här

Ny frivillig provningsmetod för mätning av...

Publicerad 2023-05-22

SIS har publicerat en ny nationell standard, SS 27100. Denna avhandlar bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter. Standarden är frivillig och möjliggör mätningar på olika typer av material, exempelvis betongkuber 150x150x150, och är avsedd att fungera som ett verktyg i tillverkarnas produktionsstyrning.

För mer information, besök SIS hemsida genom att klicka här.

Nya EKS 12 publicerad

Publicerad 2022-09-01

Nu har Boverket publicerat EKS 12 (BFS2022:4). I EKS 12 har bland annat tabell D-1 uppdaterats. Tabell D-1 är ett allmänt råd och avhandlar val av minsta täckande betongskikt i förhållande till exponeringsklass, livslängd och vattencementtal. EKS 12 trädde i kraft den 1 september 2022.

Ändringen omfattar justeringar i allmänna råd för täckande betongskikt för att öka möjligheter till användning av alternativa bindemedel till cement med bibehållen beständighet. Nya kolumner för täckande betongskikt när mängden PC-klinker underskrider 80% har tagits fram samt så har fotnot 2 och 3 tillkommit.

Ändringarna har utförts för att tabell D-1 fortsatt ska harmonisera med SS137003:2021 som möjliggör för tillverkare att i större utsträckning tillverka klimatförbättrad betong. Se tabell 7-10 i SS 137003:2021.

Klicka här för att ta del av Boverkets författningssamling över ändringar i ny utgåva (EKS 12)

Certifikat enligt SS 137003:2021

Publicerad 2022-05-04

Vi gratulerar härmed Sydstens fabriksbetonganläggning i Önnestad som är vår första kund som erhållit certifikat enligt SS 137003:2021. Bra jobbat!  

Bland de viktigare nyheterna i denna nya svenska standard är de utökade möjligheterna till användning av miljövänliga betongsammansättningar med betydligt lägre CO2-avtryck.

Nordcert söker Svetsexpert - underkonsult till...

Publicerad 2022-02-16

Nordcert AB är ett av Sveriges ledande certifieringsorgan inom produktområdena armering, ballast, betong, stål och svetsning. På stål- och svetsområdet arbetar vi främst med certifieringar inom EN 1090 och ISO 3834. Vi genomför även utbildningar och seminarium inom våra områden. Vi medverkar i standardiseringsarbetet i Sverige och inom EU. Nordcert har också egna tekniska råd och etablerad kontakt med myndigheter och branschföreträdare.

Vår efterfrågan på certifiering- och revisionstjänster ökar så vi söker en svetsexpert-revisor som vill arbeta som underkonsult för våra områden inom EN 1090 och ISO 3834.

Arbetsuppgifter
Efter internutbildning så arbetar du självständigt som Svetsexpert-revisor genom att göra tekniska bedömningar/certifieringar för våra kunder i revisioner och certifieringar främst för standarderna EN 1090 samt ISO 3834. Detta innebär att du har frihet att självständigt planera och genomföra detta på uppdragsbasisför för Nordcert. Resor ingår naturligt i arbetet.   

Uppdragsmängden kan vara flexibel.

Kvalifikationer
-        Eftergymnasial utbildning, teknisk högskolenivå
-        IWE- eller IWT diplom
-        Erfarenhet från svetsning, något av eller flera områden inom kontroll/certifiering, svetsansvarig eller konsult inom svetsning. Tekniskt kunnig och väl insatt i regelverket
-        Utbildning och erfarenhet inom revision är en merit

Som person bör du vara en teamspelare, kunna lyssna och agera, ansvarstagande samt är effektiv och strukturerad.  

Vi ser fram emot att kunna arbeta med Dig i vårt erfarna och trevliga certifieringsteam!

Verkar detta intressant tveka inte att kontakta oss
Vi ser fram emot ett kort beskrivning av dig och ett CV

Ansökningar hanteras löpande
Mera upplysningar eller ansökning:

Douglas Wallding, VD
Tel 08-34 92 74, 070- 610 42 90, douglas.wallding@nordcert.se.
Nordcert AB, Wallingatan 33, 111 24 Stockholm 

SS 137003:2021 Betong - Användning av EN 206 i...

Publicerad 2022-01-03

Den nya versionen SS 137003:2021 är nu publicerad och kan börja användas tillsammans med SS-EN 206:2013+A2:2021.

Nu har det publicerats en ny reviderad utgåva av SS 137003, vilket är den svenska tillämpningsstandarden för betong. Revideringen är ett viktigt steg bl.a. i det klimatarbete som betongbranschen bedriver och kommer att öka takten i klimatomställningen.

Den reviderade standarden har flera öppningar i beständighetsreglerna, exempelvis har antalet accepterade bindemedelssammansättningar utökats i de olika exponeringsklasserna vilket möjliggör lägre klimatpåverkan. Den innehåller också bl.a. alternativ lagring av provkroppar, uppdaterade krav på ballasten samt provning av lufthalten.

Nordcert kommer att följa upp implementeringen av standarden i samband med kommande revisioner under 2022.

Nordcert ökar svetskompetensen!

Publicerad 2021-12-15

Nordcerts revisorer omsätter teoretiska svetskunskaper i praktiken vid mycket uppskattad kurs hos A Lundgren Smide AB i Bromma.

ISO 3834 har kommit i ny utgåva 2021

Publicerad 2021-09-20

Till tillverkare som arbetar med standarderna ISO 3834-2, -3, -4

ISO 3834-2,-3,-4 har nu uppdaterats till 2021 års utgåva.

Det är smärre justeringar och hänvisningar som gjorts i standarden.

I samtliga delar är det redaktionella ändringar, vilka bla består i att referenserna till ISO 9001 är uppdaterade. I ISO 3834 del 2 & del 3 har det tillkommit ett kort stycke i avsnitt 16 om ett förtydligande, att företaget behöver ha WPS´er även om man validerar sina maskiner.

Nordcert kommer vid löpande revisioner att revidera mot denna nya utgåva samt även att uppdatera certifikatet för de kunder som har certifikat för ISO 3834-2, -3, -4.

Har du frågor eller funderingar så kontakta din revisor eller Nordcerts kansli.

EN 206 har kommit i ny utgåva!

Publicerad 2021-09-08

EN 206 har nu uppdaterats med ny utgåva SS EN 206:2013 + A2:2021

Det är endast mindre redaktionella ändringar som gjorts i standarden.

Nordcert kan självklart erbjuda information och certifiering av den nya utgåvan.

Ny branschstandard för återbruk av...

Publicerad 2021-05-10

Att återbruka konstruktionsstål är ett effektivt sätt att minska stålbyggandets klimatpåverkan. Det finns en konstant efterfrågan på stålkomponenter i allmänhet och en större avsättning för återbrukade komponenter är möjlig om de kan likställas och ihopblandas med nya komponenter. Ett sådant integrerat återbruk kräver att stålkomponenternas egenskaper säkerställs på ett sätt som uppfyller regelverkets krav.

MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner – Krav- & processbeskrivning ger instruktioner för sortering och klassificering av stålkomponenter för återbruk som ingående produkter i bärande konstruktioner. Utgående från dessa instruktioner kan ett enskilt företag utveckla egna rutiner för bestämning av stålkomponenters väsentliga egenskaper som uppfyller regelverkets krav på tillförlitlighet.

https://mvr.se/blog/2021/05/06/ny-branschstandard-for-aterbruk-av-barverksdelar-i-stal/


Copyright 2023 © NORDCERT AB