PCS Construction Norway A/S är först att erhålla certifikat för återbruk av stålkonstruktioner

Detta innebär att företaget har ett system med rutiner avseende prospektering, demontering, rekonditionering, provning och klassificering återbruk av stål.

Certifieringen är enligt MVR handbok för återbruk av stål i bärande konstruktioner: Handbok MVR BS04:2021 Del 2-Krav- & processbeskrivning. Detta innebär att företaget även kan redovisa lägre klimatavtryck med denna process.

För mer information klicka här


Copyright 2023 © NORDCERT AB