Uppdaterad standard möjliggör för mer klimatförbättrad betong

Nu har den uppdaterade standarden SS137003:2021+T1:2024 publicerats. Standarden avhandlar mestadels öppningar för att möjliggöra mer klimatförbättrad betong. Några av nyheterna som den uppdaterade standarden medför är bland annat, utökat antal cementtyper, deklarerad sammansättning av cement kan användas, nya möjligheter med k-värdeskonceptet och uppdatering av EPCC konceptet.


Copyright 2023 © NORDCERT AB