Nordcert är ackrediterat av SWEDAC (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) för produktområdena Armering, Ballast, Betong, Stål och Svetsning. Ackreditering av Swedac innebär att Nordcerts process samt kompetens har verifierats och godkänts som produktcertifieringsorgan enligt ISO/IEC 17065.

EU har godkänt Nordcert som anmält organ (notified body) mot märket CE/1505 enligt Byggproduktförordningen (CPR). Det innebär att Nordcert kan certifiera tillverkningen av EU publicerad och harmoniserad standard för specificerad byggprodukt. Nordcert har tilldelats nummer 1505. Godkännandet sker av Swedac som bemyndigats till detta av den svenska staten. CE/1505 används som produktmärke.

Nordcert är också godkänt kontrollorgan inom våra områden enligt SS EN/IEC 17020 Typ A.  


Copyright 2023 © NORDCERT AB