Ballast

Produktionskontroll mot CE-märket

Nordcert utfärdar Certifikat som anmält organ med ackrediteringsnummer 1505. Följande områden kan ingå i vår certifiering av produktionskontroll mot CE-märket enligt system 2+

Regler

CB1Administrativa regler CE-märkning
CB7-CECertifieringsregler Ballast CE-märkning

Produktstandarder

EN 12620Ballast för betong
EN 13043Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor
EN 13242Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande
EN 13450Makadamballast för järnväg
EN 13139Ballast för bruk
EN 13055Lättballast för betong och bruk
EN 13383Vattenbyggnadssten

Produktcertifiering mot BBC-märket

Kan utföras gentemot särskilda tilläggskrav till CE-märket alternativt särskilda bransch- eller myndighetskrav. Produktcertifiering av bl.a. bärlager uppfyller ställda krav på certifierad produkt enligt TDOK 2013:0530.

En viktig del av Nordcerts certifieringsverksamhet är också att genom information i olika former, utbildning och rådgivning bidra till erfarenhetsåterföring och därmed till att fel förebyggs i berörda verksamheter.

Regler

CB1Administrativa regler BBC-märket
CB7-BBCCertifieringsregler Ballast BBC-märket

Reglerna kan beställas från Nordcerts kansli eller laddas ner av anslutet/certifierat företag som loggar in


Copyright 2023 © NORDCERT AB