Våra certifierade personer

CA Betong - certifierad montagearbetsledare Certifiering av arbetsledare inom montageföretag/-avdelningar som leder arbeten med montering av betongelement klass N med komplettering bärande konstruktioner av stål i säkerhetsklass 1.

Förteckning över certifierade personer CA-Betong

CA Stål - certifierad arbetsledare/inspektör

Certifiering av arbetsledare på företag som utför stålbyggnadskonstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3.

Förteckning över certifierade personer CA-Stål

Certifierad Stålbyggnadskonstruktör

CSK är infört som gemensamt begrepp för konstruktör inom bärande stålkonstruktioner i normalutförandenivå.

Förteckning över certifierade personer CSK

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap