Våra certifierade personer

CA Betong - certifierad montagearbetsledare Certifiering av arbetsledare inom montageföretag/-avdelningar som leder arbeten med montering av betongelement klass N med komplettering bärande konstruktioner av stål i säkerhetsklass 1.

Förteckning över certifierade personer CA-Betong

CA Stål - certifierad arbetsledare/inspektör

Certifiering av arbetsledare på företag som utför stålbyggnadskonstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3.

Förteckning över certifierade personer CA-Stål

Certifierad Stålbyggnadskonstruktör

CSK är infört som gemensamt begrepp för konstruktör inom bärande stålkonstruktioner i normalutförandenivå.

Förteckning över certifierade personer CSK


Copyright 2023 © NORDCERT AB