Klagomål eller överklagande av Nordcert´s beslut

Om man vill klaga på Nordcert eller överklaga ett beslut från Nordcert så skall detta göras skriftligt till Nordcert.

En eventuell överklagan av beslut fattats av Nordcerts VD behandlas av Nordcert styrelseordförande (SO). VD förser SO med allt material för ärendet och går muntligt igenom ärendet för SO. SO gör sin bedömning och tar beslut. Brev skickas till den klagande underskrivet av SO.

Vid eventuell överklagan av SO´s beslut. VD förser Kommitté för oberoende med allt material för ärendet för Kommittén. Kommittén gör sin bedömning och fattar beslut. Detta är den sista instans för överklagande. Brev skickas till den klagande underskrivet av Kommittén.

Nordcerts Kommitté för oberoende består av ledamöter utanför Nordcert`s organisation med god kännedom om branschen och ska också företräda på ett helt opartiskt och oberoende sätt.


Copyright 2023 © NORDCERT AB