Stålbyggare!

Det har kommit ett nytt tillägg till EN 1090-2:2018

Standarden heter nu EN 1090-2:2018 + A1:2024

Förändringarna-tillägget i standarden gäller främst förtydligande krav på höghållfast stål (High strength steels – HSS) för stålsorter S460 till S960. I anslutning till detta har också krav på svetsningen justerats, bla så ska ISO 3834-2 användas då HSS tillämpas.

Beställ standarden och kika igenom om tillägget berör er verksamhet.

Övergångstiden i Sverige är satt till 2024-10-31. Efter detta datum så dras den tidigare standarden tillbaks. Dock så kan det finnas projekt där den tidigare standarden används.

Standarden kommer att översättas till svenska men det kommer att ta några månader.

Nordcert kommer att använda denna nya standard vid kommande revisionen framöver.


Copyright 2023 © NORDCERT AB