Certifieringsprocessen

  • Ansökan

Certifiering startar med företagets ansökan, se kontaktuppgifter på här.

  • Förbesök (frivilligt)

Om företaget önskar så görs ett förbesök, där vi tillsammans går igenom de viktigaste kraven för just vad Ert företag behöver för att erhålla certifikat.

  • Certifieringsbesök

Vi går igenom att företaget har rutiner, kompetens och utrustning samt på praktiskt utförande. Efter revisionen görs en revisionsrapport.

  • Certifikat

Efter att eventuellt noterade avvikelser är åtgärdade och släckta av revisor från certifieringsrevisionen så granskas och godkänds ärendet och certifikat utfärdas.

  • Upprätthållande av certifikat

Nordcert gör kontinuerliga revisioner med den frekvens som den certifierad standarden kräver för att certifikatet ska upprätthållas.


Copyright 2023 © NORDCERT AB