Kontakta Nordcert

Post- och besöksadress:

Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM

Tel:  08-34 92 70

Nordcerts personal och revisorer

Douglas Wallding

VD, Teknisk chef stål

Jan Olof Johansson

Produktansvarig armering

Johan Fremling

Revisor stål och svetsexpert

Jan Eriksson

Revisor stål och svetsexpert

Martin Gredehall

Revisor stål och svetsexpert

Mattias Ekenberg

Revisor Betong

Lars Björk

Teknisk chef Ballast

Peter Billberg

Produktansvarig Fabriksbetong

Johan Emenius

Produktansvarig Övriga varor

Mikael Axelsson

Revisor betong och ballast

Andreas Penttilä

Teknisk chef Betongelement och övriga varor

Björn Schoug

Revisor betong och ballast

Susanne Dahlborg

Administratör armering och stål

Eva Lindroth

Administratör betong, ballast och personcertifiering, webmaster

Vi lägger inte ut våra e-postadresser på hemsidan då det resulterar i mängder av spam men våra adresser är förnamn.efternamn@nordcert.se
t.ex. bo.svensson@nordcert.se
(OBS! inte å, ä eller ö. För å och ä - skriv a, för ö - skriv o).


Copyright 2023 © NORDCERT AB