Certifiering av återbruk av Stålkonstruktioner

Certifiering av återbruksprocessen enligt MVR Handbok

Processen för återbruk av stålkonstruktioner kan certifieras vilket medför att företag formellt kvalitetssäkrar sin process för återbruk av stålkonstruktioner.

Certifiering följer processen i MVR handbok: MVR BS04:2021 Del 1 & 2.

Del 1 är förklarande beskrivning hur metoderna för återbruk går till väga medan Del 2 är krav- och processbeskrivning för certifiering.

Vi erbjuder certifiering för återbruk antingen som en fristående certifiering eller tillsammans med certifiering av stålkonstruktioner enligt EN 1090.

Nordcert erbjuder idag denna certifiering oackrediterad.

MVR handbok del 1 & del 2 kan köpas på Svensk byggtjänst https://byggtjanst.se/bokhandel/bygg-teknik/konstruktion/stal/aterbruk-av-stal-i-barande-konstruktioner.-handbok-mvr-bs042021

Del 2 Krav- och processbeskrivning kan kostnadsfritt laddas ner från MVR hemsida https://mvr.se/hallbarhet/ny-handbok-om-aterbruk-av-stal-i-barande-konstruktioner/

Vid frågor eller intresse v.v. kontakta: Douglas Wallding, tel. 08-32 92 74, e-post douglas.wallding@nordcert.se

Metoden och processen kan schematiskt beskrivas i följande steg:

Steg 1: Här samlas all tillgänglig information in som också utgör val av kontrollprocedur.

Steg 2: Genomförs utifrån en demonteringsplan samt genomgår en visuell kontroll.

Steg 3: Komponenterna rekonditioneras utifrån behov.

Steg 4: Komponenter kontrolleras utifrån geometri och toleranser samt indelas i kontrollpartier. Sedan provas delarna enligt vald kontrollprocedur för att bedöma de väsentliga egenskaperna såsom stålsort och kvalitet.

Steg 5: Sammanfattande dokumentationen upprättas.


Copyright 2023 © NORDCERT AB