Nya krav för utbildningsgivare avseende Klass I-T och II-T

Krav på kompetens och utbildning för fabriksbetongområdet, som tidigare var specificerade i SS 137003:2021, är nu överförda till den tekniska specifikationen SIS/TS 42. Samtidigt har beslut tagits inom SIS/TK 190 att utbildningsgivare ska certifieras och dessa krav är nu införda i den tekniska specifikationen SIS/TS 43. Båda dessa TS:ar publicerades 12 mars 2024 och är därmed nu gällande.

 Tidigare godkändes utbildningsgivare av presidiet inom Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning. Detta gäller dock inte längre utan det är godkänd certifiering som kommer att gälla för vilka utbildningsgivare som är godkända.


Copyright 2023 © NORDCERT AB