Armering

Nordcert genomför produktcertifiering av kamstål, spännarmering, armeringsnät och rostfri armering. Våra certifikat är en nyckel för att på ett effektivt sätt verka på den Svenska marknaden. Vårt certifieringsmärke SBS har varit liktydigt med certifierad armering och byggstål sedan 1971.

Vi erbjuder även certifiering av distributörer av armeringsprodukter. En certifierad leverantör av armeringsprodukter ger trygghet hos byggherren/entreprenören att armeringen har bedömda egenskaper.

Vi erbjuder certifieringslösningen efter varje enskild kunds behov så de uppfyller krav i regelverket och önskemål/krav från slutanvändarna av produkten.

Sedan 2011 är det Eurokod 2 som styr kravet på armering i lastbärande konstruktioner. Förutom Eurokoderna har Boverket gjort nationella val i EKS. I dagsläget finns ingen harmoniserad Europeisk standard för certifiering av armering- Därför arbetar Europas länder fortfarande med nationella produktspecifikationer för att uppfylla regelverkens krav. För armering med sträckgräns på 500 MPa har SS 212540 blivit den produktspecifikation som marknaden valt att anamma för att möta regelverkets krav.

I tabellen nedan framgår de vanligaste armeringsstandarderna i Sverige. Vår ackreditering innefattar dessa och  även ett flertal standarder som används i andra Europeiska länder. Alla av NORDCERT´s certifierade tillverkare av armeringsstång, coils, armeringsbalk och nät är certifierade mot kraven i SS 212540. För spännarmering certifierar vi mot  prEN 10138 eller SS 212551, SS 212552,SS 212553 och SS 212554.

För att göra det enklare för våra kunder har vi utvecklat tillämpningsregler. Dessa bygger på kraven i myndighetsregler och standarder. Våra tolkningar och tillämpning av reglerna förankras i Nordcerts Tekniska råd - Armering. Rådet består av representanter från armeringsindustrin, från stålverk till slutanvändare.

A1
Särskilda regler för tillverkare av varmvalsad armeringsstång
A2
Särskilda regler för tillverkare av spännarmering
A3
Särskilda regler för armeringsverkstäder
G
Särskilda regler för distributörer

Reglerna finns att beställa från vårt kansli.

Hela listan med armeringsstandarder som vi är ackrediterade för ses här:

Stång, Coils, Nät, Armeringsbalk:

Standard
SS212540

Titel Produktspecifikation till SS-EN 10080:2005 - Armeringsstål - Svetsbart
armeringsstål – Tekniska leveransbestämmelser för stång, coils, svetsade nät och
armeringsbalk

Svetsning av armering:

Standard
SS-EN ISO 17660-1/-2
TitelSvetsning av lastbärande och icke lastbärande armering

K600B /Ks 600S:

Standard
SS212511  SS212540
TitelArmeringsstång Kamstång
Ks 600S

Spännarmering-tråd:

Standard
prEN 10138-2

Titel Prestressing steels - Part 2: Wire

Spännarmering-lina:

Standard
prEN 10138-3

Titel Prestressing steels - Part 3: Strand

Spännarmering-stång:

Standard
prEN 10138-5

Titel Prestressing steels - Part 4: Bar

Spännarmering-tråd:

Standard
SS212552

Titel Spännarmering - Tråd
Prestressing steels - Wire

Spännarmering-lina:

Standard
SS212553

Titel Spännarmering - Lina
Prestressing steels - Strand

Spännarmering-stång:

Standard
SS212554

Titel Spännarmering - Stång
Prestressing steels - Bar

* Krav i standarderna SS 219180 och SS 141386 respektive SS 141387 är också tillämpliga.


Copyright 2023 © NORDCERT AB