Personcertifiering

Personcertifiering innebär prövning av viss fysisk persons kompetens och lämplighet för definierade ansvarsuppgifter. Då ställda krav uppfylls utfärdas personcertifikat.

Personcertifiering leder till:

  • en ökad kvalitet då produktkraven kan efterlevas på ett effektivt sätt vilket ger god ekonomi och säkerhet
  • minskat antal olyckor genom att arbetsmiljörisker kan förebyggas.
  • inköpare och beställare kan enkelt kravsätta tjänster genom att kräva personcertifiering
  • företag och personer kan marknadsföra sin samlade kompetens genom personcertifiering

Nordcert bedriver än så länge personcertifiering i oackrediterad form men har helt integrerat detta i Nordcerts kvalitetssystem.

CA Betong - certifierad montagearbetsledare

Certifiering av arbetsledare inom montageföretag/-avdelningar som leder arbeten med montering av betongelement klass N med komplettering bärande konstruktioner av stål i säkerhetsklass 1. Nordcert prövar att personerna uppfyller krav beträffande grundutbildning, erfarenhet, fackteknisk kompetens och kunskap om byggregler och kvalitetsstyrning.

Godkända personer CA Betong
Produktblad CA Betong
Ansökan CA Betong

För godkända facktekniska kurser - kontakta Svensk Betong

Regler som finns att beställa från Nordcert

C 22Personcertifieringsregler CA - Administrativ del
C 23Personcertifieringsregler CA - Kravregler

CA Stål - certifierad arbetsledare/inspektör

Certifiering av arbetsledare på företag som utför stålbyggnadskonstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3. Nordcert prövar att personerna uppfyller krav beträffande grundutbildning, erfarenhet, fackteknisk kompetens och kunskap om byggregler och kvalitetsstyrning.

Godkända personer CA Stål
Produktblad CA Stål
Ansökan CA Stål

För godkända facktekniska kurser - kontakta Stålbyggnadskontroll AB

Regler som finns att beställa från Nordcert

C 22Personcertifieringsregler CA - Administrativ del
C 23Personcertifieringsregler CA - Kravregler

Certifierad stålbyggnadskonstruktör - CSK

Idag krävs certifiering av konstruktörer i många länder i Europa, genom lag eller praxis, i syfte att kvalitetssäkra en acceptabel nivå för marknadens aktörer.

I avvaktan på att certifieringskrav även kommer att införas i Sverige så har SBI, Stålbyggnadsinstitutet, tagit initiativ till en certifiering av stålkonstruktörer på frivillig basis. Certifieringen skall säkerställa tillräckliga kunskaper och färdigheter hos konstruktörer och ge arbetsgivare och beställare av konsulttjänster en säkerhet i att arbetet blir professionellt utfört och med god ekonomi. Tanken är också att certifieringen skall bli allmänt accepterad i branschen och vara till fördel för individer och företag vid marknadsföring av sina tjänster.

SBI har överlåtit på Nordcert att som fristående certifieringsorgan utöva personcertifiering av stålbyggnadskonstruktörer.

Godkända personer CSK
Produktblad CSK

Vid ansökan skall dessa tre blanketter skickas in:
Ansökan CSK
Intyg erfarenhet

Intyg lämplighet

För godkända kurser - kontakta SBI, Stålbyggnadsinstitutet

Regler som finns att beställa från Nordcert

SBI-C01Administrativa regler
SBI-C02Kravregler

Copyright 2023 © NORDCERT AB