FR 2000

FR 2000 är ett integrerat ledningssystem för komplett verksamhetsstyrning inom
kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd samt kompetensförsörjning. FR 2000 är anpassat för små och medelstora företag i Sverige genom att det är enklare att implementera och underhålla, jämfört med motsvarande ISO-system. Även kostnaderna är lägre.

FR 2000 integrerar ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning till ett enda, integrerat ledningssystem. FR 2000 utgår från tolkningar i de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Även Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brand- skyddsarbete, SRVFS 2004:3 ingår i FR 2000.

FR2000 är framtaget av FR 2000 ekonomisk förening och Nordcert genomför på uppdrag av den ekonomiska föreningen certifieringen av företag och organisationer.

Fördelar med FR 2000

För det första är det ett komplett ledningssystem innehållande allt som behövs för att leda en verksamhet på ett strukturerat, tryggt och effektivt sätt.

Fördelen med att integrera flera ledningssystem i ett enda är att det blir enklare att implementera och underhålla. FR 2000 är utformat så att ni själva ska kunna införa systemet utan extern hjälp, vilket håller ned kostnaderna. Även kostnaderna för revision och certifiering är lägre, jämfört med att ha flera separata ledningssystem.

Allt detta är särskilt positivt för små och medelstora företag eller organisationer.


Copyright 2023 © NORDCERT AB