Fabriksbetong

Nordcert certifierar produktionsstyrning av fabriksbetong enligt  EN 206 och SS 137003.

Efter prövning utfärdar vi certifikat som medger rätt till utnyttjande av BBC-märket.

Nordcert kontrollerar att tillverkarna efterlever kraven genom besiktningar och uppföljande kontroll.

Regler som finns att beställa från kansliet (eller kan laddas ner av anslutet/certifierat företag som loggar in):

CB1Certifieringsregler - administrativ del
CB8-BBCCertifieringsregler för fabriksbetong
CB7-ENCertifieringsregler för Egen ballast

Copyright 2023 © NORDCERT AB