Stålkonstruktioner enligt EN 1090

Verkstad

Certifiering- Stålkonstruktioner EN 1090-1

Vi erbjuder certifiering enligt 1090-1 för tillverkning i verkstad enligt tekniska krav baserade på:

-  EN 1090-2, för stålkonstruktioner
-  EN 1090-3, för aluminiumkonstruktioner

Certifiering för CE-märkning

Efter certifiering av verkstaden enligt EN 1090-1 ges företaget rätt till deklaration och CE-märkning av produkterna.
För certifieringar mot CE-märket har Nordcert notifierats med nummer 1505.

OBS! Från den 1 juli 2014 måste stålkonstruktioner ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU.

CE-märkning

När företaget är certifierat ges möjlighet att CE-märka produkterna tillsammans med en prestandadeklaration.

Montering (Byggplats)

Certifiering - montering enligt EN 1090-2 och EN 1090-4

Vi erbjuder en frivillig certifiering av monteringsarbeten på byggplats enligt 
EN 1090-2/EN 1090-4. Detta blir mer och mer efterfrågat från beställare av stålkonstruktioner då detta är de krav som gäller på byggplatsen. Denna certifiering baseras på de krav som återfinns i EN 1090-2/EN 1090-4 och innehåller bl.a. delarna:

  • Projekt- eller kvalitetsplan som innehåller bl.a. projektets förutsättningar, organisation och styrning.
  • Montageplan som beskriver hur och i vilken ordning som montaget ska genomföras.
  • Svetsplan beskriver hur svetsning ska genomföras och vilka data och godkända  svetsinstruktioner som ska användas.
  • Kontrollplan innefattar program för hur mottagnings-, produktions- och slutkontroll ska utföras och dokumenteras.  

Fördelar med att certifiera sig till EN 1090-2 och EN 1090-4

- Enkelt för monteringsföretag att visa att man uppfyller kraven.
- Enklare att göra inköp av montering genom att begära certifierad montering.
- Enklare för byggnadsinspektörer / kontrollansvariga när certifierad montering används.

Certifieringsprocess

  • Anmälan, certifiering startar med företagets anmälan, (www.nordcert.se)
  • Förbesök, om företaget önskar så görs ett förbesök, där vi tillsammans går igenom vad just Ert företag behöver för att erhålla certifikat.
  • Certifiering, vi går tillsammans igenom att företaget har rutiner, kompetens och utrustning samt praktiskt utförande i verkstad och på byggplats som krävs för att säkerställa produkter med rätt egenskaper. Efter godkänd revision utfärdas certifikat.

Certifikat upprätthålls med fortlöpande revisioner.

Nordcerts certifieringar bedrivs under ackreditering från SWEDAC, se www.swedac.se

För certifieringar mot CE-märket har Nordcert notifierats med nummer 1505 som kompetent och godkänt organ inom EU. Se nandos hemsida

Regler som finns att beställa från Nordcert

Administrativa Regler
Certifieringsregler CS EN 1090-1
Certifieringsregler D (Byggplats)

SS EN 1090-1 kan beställas från SIS
SS EN 1090-2 kan beställas från SIS
SS EN 1090-4 kan beställas från SIS


Copyright 2023 © NORDCERT AB