Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

---NYHETER---

Nya medarbetare
Vi välkomnar Andreas Penttilä och Björn Schoug som våra nya revisorer inom...

Nu är nya EKS 10 publicerad
Nu är nya EKS 10 publicerad! Boverket har ändrat i sina...

Boverket genomför nu marknadskontroll för...
Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i...

 

Personcertifiering

Personcertifiering innebär prövning av viss fysisk persons kompetens och lämplighet för definierade ansvarsuppgifter. Då ställda krav uppfylls utfärdas personcertifikat.

Personcertifiering leder till:

Nordcert bedriver än så länge personcertifiering i oackrediterad form men har helt integrerat detta i Nordcerts kvalitetssystem.

CA Betong - certifierad montagearbetsledare

Certifiering av arbetsledare inom montageföretag/-avdelningar som leder arbeten med montering av betongelement klass N med komplettering bärande konstruktioner av stål i säkerhetsklass 1. Nordcert prövar att personerna uppfyller krav beträffande grundutbildning, erfarenhet, fackteknisk kompetens och kunskap om byggregler och kvalitetsstyrning.

Godkända personer CA Betong
Produktblad CA Betong
Ansökan CA Betong

För godkända facktekniska kurser - kontakta Svensk Betong

Regler som finns att beställa från Nordcert:

C 22
C 23

Personcertifieringsregler CA - Administrativ del
Personcertifieringsregler CA - Kravregler

CA Stål - certifierad arbetsledare/inspektör

Certifiering av arbetsledare på företag som utför stålbyggnadskonstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3. Nordcert prövar att personerna uppfyller krav beträffande grundutbildning, erfarenhet, fackteknisk kompetens och kunskap om byggregler och kvalitetsstyrning.

Regler som finns att beställa från Nordcert:

C 22
C 23

Personcertifieringsregler CA - Administrativ del
Personcertifieringsregler CA - Kravregler

Certifierad stålbyggnadskonstruktör - CSK

Idag krävs certifiering av konstruktörer i många länder i Europa, genom lag eller praxis, i syfte att kvalitetssäkra en acceptabel nivå för marknadens aktörer.

I avvaktan på att certifieringskrav även kommer att införas i Sverige så har SBI, Stålbyggnadsinstitutet, tagit initiativ till en certifiering av stålkonstruktörer på frivillig basis. Certifieringen skall säkerställa tillräckliga kunskaper och färdigheter hos konstruktörer och ge arbetsgivare och beställare av konsulttjänster en säkerhet i att arbetet blir professionellt utfört och med god ekonomi. Tanken är också att certifieringen skall bli allmänt accepterad i branschen och vara till fördel för individer och företag vid marknadsföring av sina tjänster.

SBI har överlåtit på Nordcert att som fristående certifieringsorgan utöva personcertifiering av stålbyggnadskonstruktörer.

Godkända personer CSK
Produktblad CSK

Vid ansökan skall dessa tre blanketter skickas in:
Ansökan CSK
Intyg erfarenhet
Intyg lämplighet

För godkända kurser - kontakta SBI, Stålbyggnadsinstitutet

Regler som finns att beställa från Nordcert:

SBI-C01
SBI-C02

Administrativa regler
Kravregler
Senast publicerad: 171115 | Powered by SiteSmart