Nordcerts certifieringsregler, senaste utgåva:

Administrativa regler: stål

CS 1
Utg 4
Administrativa

Administrativa regler: betong, element och ballast

CB 1
Utg 3.2
Administrativa

Fabriksbetong

CB8-BBC
Utg 1.1 & Utg 1.2 (fr. o.m. 2024-08-01)
Fabriksbetong EN 206

CB8-DK
Utg 1
Fabriksbetong EN 206
DS/EN 206 DK NA

Ballast

CB7 BBC
Utg 4.2
Ballast

CB7 CE
Utg 7.4
Ballast

CB7 EN
Utg 4.2 
Egen Ballast

CB7-DK
Utg 1
Ballast enligt anneks E, DS/EN 206 DK NA

Person

C22
Utg 3
Administrativ del

C23
Utg 3
Kravdel

C24
Utg 4
Byggplats

Armering

A1
Utg 5
Armering

A2
Utg 4.1
Spännlina

A3
Utg 8
Armeringsverkstäder

Stålmaterial och stålkonstruktion

B
Utg 3.2
Varmvalsat stål

D
Utg 3.2
Stålkonstruktioner

CS 1090
Utg 1.1
Stålkonstruktioner

CS 3834
Utg 1
Svetsning

G
Utg 6.1
Distributörer

Element

CB5
Utg 5.2
Betongelement

CB19
Utg 3.1
Täckskikt

CB20
Utg 2.1
Bro

CB25
Utg 5.2
Armering

CB33
Utg 3.2
Ingjutningsgods

CB 1520-CE
Utg 3.3
Lättbetong

CB4-BBC
Utg 2
Markbetong

CB9-BBC
Utg 3.3
Rör brunnar

CB490-BBC
Utg 3.1
Tak

CB 771-CE
Utg 2.2
Block


Copyright 2023 © NORDCERT AB