Ackrediteringslista standarder

Ballast 

SS-EN 12620+A1:2008
SS-EN 13043/AC:2006
SS-EN 13043:2003
SS-EN 13055-1:2004
SS-EN 13055-2:2005
SS-EN 13139/AC:2005
SS-EN 13139:2002
SS-EN 13242+A1:2007
SS-EN 13383-1/AC:2005
SS-EN 13383-1:2002
SS-EN 13383-2:2002
SS-EN 13450:2003
DS EN 206 DK NA:2023 anneks E

Fabriksbetong och Betongvaror 

SS EN 13369:2004
SS EN 13369:2004/A1:2006
SS EN 13369:2018
SS EN 206:2013 
SS EN 206:2013+A1:2016
SS EN 206:2013+A2:2021
SS EN 490:2011 
SS 137003:2008 
SS 137003:2015
SS 137003:2021 
SS EN 206-1/A1:2004 
SS EN 206-1/A2:2005 
SS EN 206-1:2000 
SS-EN 1338/AC:2006 
SS-EN 1338:2003 
SS-EN 1339/AC:2006 
SS-EN 1339:2003 
SS-EN 1340/AC:2006 
SS-EN 1340:2003
DS EN 206 DK NA:2020

Betongrör och Brunnar 

SS 22 70 00:2005
SS 22 70 01:2005
SS-EN 1916/AC:2008
SS-EN 1916:2003
SS-EN 1917/AC:2008
SS-EN 1917:2003

Stål/Svetsprocesser

SS EN 10149-1,-2,-3:1996
SS EN 17660-1:2006
SS EN 17660-2:2006
SS EN ISO 3834-2:2005
SS EN ISO 3834-3:2005
SS EN ISO 3834-4:2005
SS EN ISO 3834-2:2021
SS EN ISO 3834-3:2021
SS EN ISO 3834-4:2021
EN 10025-1:2004
EN 1090-2:2008+A1:2011
EN 1090-2:2018
EN 1090-4:2018

Armering

ASTM A416/416M:2006
ASTM A910/910M:1999
BS 5896:2012
BS 6744:2001+A2:2009
DS/INF 165:2011
EKS 11
EKS 10
EKS 9
EN 10080:2005 NS 3576-1:2005
NS 3576-2:2012
NS 3576-3:2012
NS 3576-4:2005
prEN 10138-2:2005
prEN 10138-3:2005
prEN 10138-4:2005
SFS 1200:1996
SFS 1201:1997
SFS 1202:2008
SFS 1215:1996
SFS 1216:1998
SFS 1257:1996
SFS 1259:2013
SFS 1267:2008
SFS 1268:2010
SFS 1269:2010
SFS 1270:2013
SS 212511:1999
SS 212515:1999
SS 212516:2001
SS 212518:1999
SS 212520:1987
SS 212522:1987
SS 212540:2014
SS 212545:2016
SS 212551:2013
SS 212552:2013
SS 212553:2013
SS 212554:2013
SS 213615:1987
SS 213620:1987
SS 219180:1999

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap