Nordcert stödjer
Stockholms Stadsmission
 

Till tillverkare som arbetar med standarderna ISO 3834-2, -3, -4ISO 3834-2,-3,-4 har nu uppdaterats till 2021 års utgåva.Det är smärre justeringar och hänvisningar som gjorts i...

Läs mer

Äntligen! Den 9 november kan vi återigen träffas för en fysisk informationsdag för betongelementstillverkare.Ta tillfället i akt att lyssna till intressanta föredrag med rubriker som,...

Läs mer

EN 206 har nu uppdaterats med ny utgåva SS EN 206:2013 + A2:2021Det är endast mindre redaktionella ändringar som gjorts i standarden.Nordcert kan självklart erbjuda information och...

Läs mer

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap