Om Nordcert

Nordcerts uppdrag är att verka för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom våra produktområden armering, betong, bergmaterial/ballast och stål. Nordcerts certifiering leder till hållbart och beständigt byggande. Vi erbjuder certifiering av produkter, processer och personer samt medverkar vid utbildningar som bestyrker kompetens.

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33, 111 24  STOCKHOLM 
Tel: 08-34 92 70
Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901


Copyright 2023 © NORDCERT AB