Nordcert stödjer
Stockholms Stadsmission
 

Äntligen! Den 8 november kan vi återigen träffas för en fysisk informationsdag för betongelementstillverkare.Ta tillfället i akt att lyssna till intressanta föredrag med rubriker som,...

Läs mer

Nu har Boverket publicerat EKS 12 (BFS2022:4). I EKS 12 har bland annat tabell D-1 uppdaterats. Tabell D-1 är ett allmänt råd och avhandlar val av minsta täckande betongskikt i förhållande...

Läs mer

Vi gratulerar härmed Sydstens fabriksbetonganläggning i Önnestad som är vår första kund som erhållit certifikat enligt SS 137003:2021. Bra jobbat!  Bland de viktigare nyheterna ...

Läs mer

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap