Certifiering enligt ISO 3834

Certifiering av svetsprocesser enligt ISO 3834

Flera produktområden använder ISO 3834 som referens för kvalitetssäkring vid svetsning. Tillämpning av ISO 3834 kan utföras enligt tre olika kvalitetsnivåer:

  • ISO 3834-2 Omfattande kvalitetskrav
  • ISO 3834-3 Normala kvalitetskrav
  • ISO 3834-4 Enkla kvalitetskrav

Vi erbjuder certifiering mot valfri del av SS-EN ISO 3834 antingen som en fristående certfiering eller tillsammans med t.ex. certifiering av stålkonstruktioner enligt EN 1090.

Cerifieringen kan avse både arbete i verkstad och montering på byggplats.

Nordcert har ackreditering för certifiering enligt alla tre delarna ISO 3834.

Vid frågor eller intresse v.v. kontakta:

Douglas Wallding, tel. 08-32 92 74, e-post douglas.wallding@nordcert.se

Regler som finns att beställa från Nordcert:

Administrativa regler Certifieringsregler CS ISO 3834


Copyright 2023 © NORDCERT AB