Informationsdagar som varit

Fabriksbetong

Den 5 mars 2024 hade Nordcert informationsdag Fabriksbetong på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm

På programmet fanns bl.a.

- Nyheter inom standardiseringen
- Nya SS 137003+T1:2023
- Krav för Klass I-T och Klass II-T

Betongelement

Den 9 november 2023 hade Nordcert informationsdag Betongelement
på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm.

På programmet fanns bl.a. 

- Lärdomar från Nordcerts arbete
- Ny utgåva av SS 137003
- Kommande krav för kompetensklass I & II

Betongelement

Den 8 november 2022 hade Nordcert informationsdag Betongelement
på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm.

På programmet fanns bl.a. 

- Lärdomar från Nordcerts arbete
- Krav vid förläggning av el-detaljer
- Möjligheter med kvalifikationsprovning

Betongelement 

Den 9 november 2021 hade Nordcert informationsdag Betongelement
på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm.

På programmet fanns bl.a. 

- Lärdomar från årets revisioner
- Det senaste inom standardiseringsarbetet
- Fördelar med att nyttja EPCC koncept

Fabriksbetong

Den 23 januari 2020 hade Nordcert informationsdag Fabriksbetong 
på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm.

På programmet fanns bl.a. 

- Erfarenheter besiktningsverksamheten
- För- och nackdelar med flygaska och slagg i betong
- Karlatornet projektering från tidigt skede till genomförande

Betongelement

Den 28 november 2019 hade Nordcert informationsdag Betongelement 
på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm.

På programmet fanns bl.a. 

- Genomgång av Nordcerts nya krav för att förnya era BBC-certifikat mot EN 13369:2018
- Nya möjligheter att tillsätta tillsatsmaterial, k-värdes koncept, EPCC
- Hur du undviker korrosion i gjutformar

Ballast

Den 9 april 2019 hade Nordcert informationsdag Ballast 
på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm.

På programmet fanns bl.a. 

- Erfarenheter utförda besiktningar 2018, synpunkter
- Electric site, morgondagens teknik i produktionen
- Farliga ämnen/strålning

Fabriksbetong

Den 24 januari 2019 hade Nordcert informationsdag Fabriksbetong 
på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm.

På programmet fanns bl.a. 

- Erfarenheter besiktningsverksamheten
- Strålning hos ballast- mätmetoder och beräkningsmodeller
- Flytmedel för helkrossbetong samt ny typ av luftporbildare

Betongelement

Den 8 november 2018 hade Nordcert informationsdag Betongelement på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm. 

På programmet fanns bl.a. 

- Erfarenheter besiktningsverksamheten 
- Information om övergång till nya EN 13369:2018 
- Nyheter i SS 13 70 03:2015 och kommande version av SS 13 70 05:201X

Betongelement

Den 8 november 2017 hade Nordcert informationsdag Betongelement på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm.

På programmet fanns bl.a.

- Ballastens påverkan på betongens strålning
- Stomme i betong med lägre klimatpåverkan
- Marknadskontroll av betongelement, krav på prestandadeklarationer

Betongelement

Den 23 november 2016 hade Nordcert informationsdag Betongelement på Radisson Blu Royal Viking Hotel i Stockholm

På programmet fanns bl.a.

- Erfarenheter besiktningsverksamheten
- Betongproportionering med krossballast
- Hur tillsatsmaterialen påverkar betongens beständighet

Ballast

Den 26 april 2016 hade vi informationsdag Ballast på Radisson Blu Arlandia Hotel i Stockholm.

På programmet fanns bl.a.

- Nyheter inom standardisering, nya produktstandarder inom ballast
- E4 Förbifart Stockholm, ett megaprojekt
- Produktnyheter inom krossteknik

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Betongelement

Den 4 november 2015 hade vi informationsdag Betongelement på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm.

På programmet fanns bl.a.

- Bergskor och skarvar för pålar
- Svetsning och svetsade produkter
- Byggvarudeklarationer, BVD

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Fabriksbetong

Den 4 februari 2015 hade Svensk Betong och Nordcert sin ad-dag fabriksbetong.

På programmet fanns bl.a.

- Cement och tillsatsmaterial enligt nya kraven i SS 137003
- Information om nya Betonghandboken Material
- Skillnad EN206-1 och nya EN206, Nyheter i nya utgåvan av SS 137003

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Betongelement

Den 29 oktober 2014 hade vi informationsdag Betongelement på Nalen i Stockholm.

På programmet fanns bl.a.

- Information om cement och tillsatsmaterial
- Toleranser, Bygga med Prefab
- Vattenavvisande impregnering

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Ballast

Den 8 oktober 2014 hade vi informationsdag Ballast i Jönköping.

På programmet fanns bl.a.

- Marknadskontroll
- Nytt inom krossteknik
- Datoriserat stöd i produktionsprocessen

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Fabriksbetong

Den 4 februari 2014 hade Svensk Betong och Nordcert sin ad-dag fabriksbetong.

På programmet fanns bl.a.

- Erfarenheter besiktningsverksamheten
- Control Charts
- Produktionsplanering Betong

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Betongelement

Den 9 oktober 2013 hade vi Informationsdag Betongelement och Armering på Nalen i Stockholm.

På programmet fanns bl.a.

- Nordcerts certifieringsregler och erfarenheter från besiktningar 2013
- Byggproduktförordningen CPR
- Nyheter i nya utgåvor av betongstandarder
- Armering - regelverk och svetsning

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Armering

Den 12 mars 2013 hölls en infodag om Armeringsstandarder och Eurokoder i Göteborg.

På programmet fanns bl.a.

- Eurokod 2
- Svensk spännarmeringsstandard
- Tekniskt innehåll SS212540

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Fabriksbetong

Den 5 februari 2013 hade Svensk Betong och Nordcert sin ad-dag fabriksbetong.

På programmet fanns bl.a.

- Erfarenheter besiktningsverksamheten
- Kvalitetshandboken
- Betongvägar
- Betong med alternativa bindemedel

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Betongelement

Den 31 oktober 2012 hade vi Informationsdag Betongelement på Nalen i Stockholm.

På programmet fanns bl.a.

- Erfarenheter från besiktningar
- Armering, spännarmering och ingjutningsgods
- Lyftanordningar, generella krav
- Att beakta vid lyft av håldäck

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Fabriksbetong

Den 24 januari 2012 hade Svensk Betong och Nordcert sin ad-dag fabriksbetong.

På programmet fanns bl.a.

- Information om Kvalitetshandboken
- Betongutveckling - vad är på gång?
- Krossning av berg
- Helkrossat berg som betongballast

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Betongelement

Den 19 oktober 2011 hade vi Informationsdag Betongelement på Nalen i Stockholm.

På programmet fanns bl.a.

- Armering och riktning, SS 212540
- Eurokoder
- Cement nu och i framtiden
- Helkrossat berg som betongballast
- Nya PBL

Anslutet/certifierat företag kan logga in och se föredragen.

Armering

Den 29 mars 2011 hölls en infodag om armeringsstandard SS 212540 och Eurokoder på Rica Hotel i Stockholm.

Fabriksbetong

Den 9 februari 2011 hade vi och Svensk Betong ad-dag på Arlanda Conference & Business Center.

Anslutet/certifierat företag som loggar in kan se Lars Åbergs föredrag.

Infodag Element Borås 2010

Ad-dag Fabriksbetong Arlanda 2009

Infodag Element Borås 2010


Copyright 2023 © NORDCERT AB