Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

---NYHETER---

Nya medarbetare
Vi välkomnar Andreas Penttilä och Björn Schoug som våra nya revisorer inom...

Nu är nya EKS 10 publicerad
Nu är nya EKS 10 publicerad! Boverket har ändrat i sina...

Boverket genomför nu marknadskontroll för...
Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i...

 

Stålkonstruktioner enligt EN 1090

 

Certifiering- Stålkonstruktioner EN 1090-1

Vi erbjuder certifiering enligt 1090-1 för tillverkning i verkstad enligt tekniska krav baserade på:

-  EN 1090-2, för stålkonstruktioner
-  EN 1090-3, för aluminiumkonstruktioner

Certifiering för CE-märkning

Efter certifiering av verkstaden enligt EN 1090-1 ges företaget rätt till deklaration och CE-märkning av produkterna.
För certifieringar mot CE-märket har Nordcert notifierats med nummer 1505.

OBS! Från den 1 juli 2014 måste stålkonstruktioner ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU.

CE-märkning

När företaget är certifierat ges möjlighet att CE-märka produkterna tillsammans med en prestandadeklaration.

Certifiering - montage EN 1090-2

Vi erbjuder en frivillig certifiering av montagearbeten på byggplats enligt EN 1090-2. Detta blir mer och mer efterfrågat från beställare av stålkonstruktioner då detta är de krav som gäller på byggplatsen. Denna certifiering baseras på de krav som återfinns i EN 1090-2 och innehåller bl.a. delarna:

  • Projekt- eller kvalitetsplan som innehåller bl.a. projektets förutsättningar, organisation och styrning.
  • Montageplan som beskriver hur och i vilken ordning som montaget ska genomföras.
  • Svetsplan beskriver hur svetsning ska genomföras och vilka data och godkända  svetsinstruktioner som ska användas.
  • Kontrollplan innefattar program för hur mottagnings-, produktions- och slutkontroll ska utföras och dokumenteras.  

Fördelar med att certifiera sig till EN 1090-2. 

- Enkelt för montageföretag att visa att man uppfyller kraven.
- Enklare att göra inköp av montage genom att begära certifierad montering.
- Enklare för byggnadsinspektörer / kontrollansvariga när certifierad montage används.

 

 

Certifieringsprocess

Certifikat upprätthålls med fortlöpande revisioner.

 

Nordcerts certifieringar bedrivs under ackreditering från SWEDAC, se www.swedac.se

För certifieringar mot CE-märket har Nordcert notifierats med nummer 1505 som kompetent och godkänt organ inom EU.
Se nandos hemsida

Regler som finns att beställa från Nordcert

Administrativa Regler
Certifieringsregler CS EN 1090-1
Certifieringsregler D (Byggplats)

SS EN 1090-1 kan beställas från SIS
SS EN 1090-2 kan beställas från SIS

Senast publicerad: 171115 | Powered by SiteSmart