SFK Certifiering och Nordcert inleder ett samarbete 

som underlättar för certifiering enligt ISO 3834 - kvalitetskraven för svetsning - samt certifiering av bärverk enligt EN 1090.

Från 1 juli 2014 måste alla tillverkare av komponenter
och byggsatser för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner CE-märka sina produkter.
För detta krävs att anläggningar och system för tillverkningskontroll är certifierade av ett anmält organ i enlighet med kraven i standarden EN 1090-1.


Kvalitetskraven för svetsning påskyndar
Men många byggentreprenörer kommer sannolikt att kräva certifiering av sina leverantörer innan 1 juli 2014. Bland annat för att säkerställa att de uppfyller kvalitetskraven för svetsning enligt ISO 3834 – ett krav i EN 1090-2/3 som gäller sedan 2011.


Produktspecialist och systemgeneralist
Nordcert AB är specialiserade på certifiering av produkter, processer och personer inom armering, betong, bergmaterial/ballast samt stål.
Men i EN 1090-1 hänvisas också till andra standarder. Förutom nämnda ISO 3834 där det också finns krav på ett ledningssystem t.ex. ISO 9001.
Sedan 1992 erbjuder SFK Certifiering AB en komplett tjänsteportfölj för certifiering av ledningssystem inom bland annat kvalitet, miljö, och arbetsmiljö.


Samordning underlättar
För att underlätta för alla svetsande företag och tillverkare inom byggnadsindustrin att möta kraven på

CE-märkning av sina produkter, har SFK Certifiering och Nordcert under 2012 inlett ett samarbete.
– Tillsammans med SFK Certifiering kan vi förenkla våra kunders arbete med certifiering och efterföljande revisioner av de aktuella standarderna genom att samordna allt som ingår i certifieringsprocessen, säger Douglas Wallding, vd på Nordcert.


Ett unikt erbjudande
Peter Landin, marknads- & försäljningschef på SFK Certifiering, är inne på samma linje.
– Vårt gemensamma erbjudande underlättar för berörda företag, då certifieringen av produkt- respektive ledningssystem inte behöver hanteras i separata processer. De får en kontakt vilket blir mer tidseffektivt.
– Det blir helt enkelt mer tidseffektivt att vända sig till Nordcert och SFK Certifiering. Det gör att kostnaden för att nå en CE-märkning kan minska avsevärt.


Mer information lämnas av:

Peter Landin, marknads- & försäljningschef,
SFK Certifiering AB

031-703 40 10 / 070-397 20 10
peter.landin@sfkcertifiering.se

Douglas Wallding, vd, Nordcert AB
08-34 92 74 / 070-610 42 90
douglas.wallding@nordcert.se

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap