Vi välkomnar dig till AD-dagen 2024

Ni kommer att få ta del av många intressanta föredrag. Bland annat om vad som är på gång avseende nya standarder, arbete för en koldioxidfri cementtillverkning, världens längsta sänktunnel samt resultat från ett spännande SBUF-projekt om återvinning av restmassor. Ni får också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i betongbranschen och med oss som jobbar på Nordcert.

Anmäl dig här


Copyright 2023 © NORDCERT AB