Boverket genomför nu marknadskontroll för stålkonstruktioner, EN 1090-1

Publicerad 2015-10-11

Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i Sverige kommer nu att genomföra marknadskontroll av stålkonstruktioner. Kontroll kommer att ske hos tillverkare och avser dokumentationskontroll. Läs mer på www.boverket.se Är du inte certifierad så kontakta oss på: info@nordcert.se Tel 08-34 92 70

Se Boverkets informationsbrev här

Lyft och hantering av betongelement

Publicerad 2013-10-08

Val av tillräckligt hög lägsta nivå för lyft och hantering av betongelement. Gösta Lindström, AB Strängbetong

Läs mer här

SWL Stålkonstuktioner AB är nu certifierade för EN 1090-1

Publicerad 2012-10-16

SWL ges nu rätt att deklarera och CE-märka sina stålprodukter. -"SWL har nu utvecklat sitt kvalitetsledningssystem så att det nu även uppfyller kraven i EN 1090-1,-2 och svetsstandarden ISO 3834-2. Detta gör att vi nu har ett heltäckande system som täcker hela vår produktframtagningsprocess fram till CE-märkning av våra produkter" Säger Svante Eriksson, ansvarig på SWL.


Copyright 2023 © NORDCERT AB