Nordcert söker underleverantörer inom området betong!

Publicerad 2017-12-01

Vår efterfrågan på certifieringstjänster ökar så vi söker samarbete med en underleverantör för att arbeta som revisor-teknisk specialist inom området förtillverkade betongprodukter och fabriksbetong.

Läs mer här

Nya medarbetare

Publicerad 2017-09-20

Vi välkomnar Andreas Penttilä och Björn Schoug som våra nya revisorer inom produktområdet betong

Nu är nya EKS 10 publicerad

Publicerad 2016-01-01

Nu är nya EKS 10 publicerad! Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. I de ändrade reglerna, BFS 2015:6 (EKS 10), har fem nya konstruktionsstandarder tillkommit och dessutom görs ändringar i befintliga regler. Det senare är bland annat bärförmåga vid brand, snölast, olyckslast, minimiarmering i betongkonstruktioner, förspända skruvförband av stål, tryck vinkelrätt fiberriktningen för träkonstruktioner samt partialkoefficienter för pålars bärförmåga. Reglerna har även kompletterats och förtydligats vad gäller ändring av befintliga byggnader, dimensioneringskontroll, utförandekontroll och konstruktionsdokumentation. Läs vidare på Boverkets hemsida http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/andrade-konstruktionsregler/

Läs Boverkets information här


Copyright 2023 © NORDCERT AB