Uppdaterade nyheter EN 1090-2:2018 för stålbyggare!

Publicerad 2018-06-29

Nu har nya versionen av SS EN 1090-2:2018 släppts!

SIS har beslutat att tidigare och nya versionerna ska gälla parallellt i fyra månader dvs att SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 upphävs i slutet av oktober. Då behöver alla certifierade tillverkare senast vara klara med sin övergång. Översättning till svenska kommer att göras och så fort den är klar kommer den också publiceras av SIS, troligtvis i månadsskiftet augusti/september, men det kan bli tidigare. Då kan även den nya utförandestandarden för kallformat tunnplåt, EN 1090-4 eventuellt publiceras samtidigt. 

Några av de största förändringarna i nya versionen av EN 1090-2:2018 är:

-          Krav för kallformat stål är flyttat till EN 1090-4.

-          Bilaga B om val av utförandeklass är borttagen. Information om val av utförandeklass ges i EN 1993-1-1 + EKS.

-          Ny bilaga D om kontroll av processer som innefattar termisk skärning.

-          Ny bilaga L om val av svetskontrollklass (nytt begrepp!). Svetsning av armering enligt ISO 17660.

-          Sedan finns det justeringar genom hela standarden.

Normalt så behöver certifierade företag inte uppdatera sina befintliga certifikat för EN 1090-1 för denna ändring i EN 1090-2, men företaget behöver:

-          Skaffa standarden se www.sis.se

-          Göra analys vad skillnaden i krav är för just era processer

-          Uppdatera befintliga rutiner/checklistor vid behov

-          Informera personal om det som är relevant

-          Ha koll på vilken utgåva avtalet med Er kund refererar till

Nordcert kommer också att genomföra utbildningar i den nya versionen tillsammans med bla MVR.

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss:

Per Nordgaard 072-2288700, per.nordgaard@nordcert.se

eller

Douglas Wallding 070-6104290, douglas.wallding@nordcert.se

Nu har SS EN 1090-2:2018 släppts i svensk översättning!

Publicerad 2018-05-21

Nu har SS EN 1090-2:2018 släppts på svenska och gäller i Sverige från den 1 november 2018. Den ersätter tidigare utgåvan SS EN 1090-2:2008+A1:2011.

Nordcert kommer nu att tillämpa denna version vid våra revisioner.

Normalt så behöver certifierade företag inte uppdatera sina befintliga certifikat för EN 1090-1 för denna ändring i EN 1090-2, men företaget behöver:

-          Skaffa standarden se www.sis.se

-          Göra analys vad skillnaden i krav är för just era processer

-          Uppdatera befintliga rutiner/checklistor vid behov

-          Informera personal om det som är relevant

-          Ha koll på vilken utgåva avtalet med Er kund refererar till

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss:

Per Nordgaard 072-2288700, per.nordgaard@nordcert.se

eller

Douglas Wallding 070-6104290, douglas.wallding@nordcert.se

Alwerco Svets & Smide har som första stålbyggare certifierat sig för den nya standarden FR2000:2017.

Publicerad 2017-12-13

Standarden är grunden för marknadens bästa ledningssystem till små och medelstora företag. En FR2000-certifiering bidrar till ökad effektivitet och högre lönsamhet genom bättre styrning av verksamheten. Ett FR2000-certifikat ger dessutom kunder trygghet, en tydlig konkurrensfördel samt är ett bra komplement till en EN 1090-1 eller ISO 3834- certifiering.


Copyright 2023 © NORDCERT AB