Nordcert certifierar för hållbart och beständigt byggande;

Publicerad 2019-10-14

Nya Gemensamma regler EN 13369:2018 för Betongelement

Publicerad 2019-06-18

Nu äntligen har Gemensamma regler för förtillverkade betongprodukter, SS-EN 13369:2018, publicerats med ett svenskt förord som möjliggör att den kan börja tillämpas i Sverige, tillsammans med den nya reviderade svenska standarden SS 137005:2018 (publicerad 2019-05-28). Sverige är nu det andra landet (efter Frankrike) i EU som har fått till en nationell lösning på det ute i Europa olösta problemet med att produktstandarderna hänvisar till den gamla versionen av de gemensamma reglerna.

SS 137005:2018 är en standard för tillämpning av EN 13369:2018 i Sverige.

Ovannämnda standarder möjliggör nu tillämpning av EN 206:2013+A1:2016 och dess svenska tillämpningsstandard SS 137003:2015.

Boverket har uppdaterat sina konstruktionsregler EKS 11.

Publicerad 2019-06-10

Boverket har uppdaterat sina konstruktionsregler EKS 11.

Dessa börjar tillämpas den 1 juli 2019.

Det är flera ändringar gjorda, bla regler om kontroller, beräkning av laster och lastkombinationer m.m. Läs mer här: https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/kommande-andrade-konstruktionsregler-eks-11/

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap