SS 137003:2021 Betong - Användning av EN 206 i Sverige

Publicerad 2022-01-03

Den nya versionen SS 137003:2021 är nu publicerad och kan börja användas tillsammans med SS-EN 206:2013+A2:2021.

Nu har det publicerats en ny reviderad utgåva av SS 137003, vilket är den svenska tillämpningsstandarden för betong. Revideringen är ett viktigt steg bl.a. i det klimatarbete som betongbranschen bedriver och kommer att öka takten i klimatomställningen.

Den reviderade standarden har flera öppningar i beständighetsreglerna, exempelvis har antalet accepterade bindemedelssammansättningar utökats i de olika exponeringsklasserna vilket möjliggör lägre klimatpåverkan. Den innehåller också bl.a. alternativ lagring av provkroppar, uppdaterade krav på ballasten samt provning av lufthalten.

Nordcert kommer att följa upp implementeringen av standarden i samband med kommande revisioner under 2022.

Nordcert ökar svetskompetensen!

Publicerad 2021-12-15

Nordcerts revisorer omsätter teoretiska svetskunskaper i praktiken vid mycket uppskattad kurs hos A Lundgren Smide AB i Bromma.

ISO 3834 har kommit i ny utgåva 2021

Publicerad 2021-09-20

Till tillverkare som arbetar med standarderna ISO 3834-2, -3, -4

ISO 3834-2,-3,-4 har nu uppdaterats till 2021 års utgåva.

Det är smärre justeringar och hänvisningar som gjorts i standarden.

I samtliga delar är det redaktionella ändringar, vilka bla består i att referenserna till ISO 9001 är uppdaterade. I ISO 3834 del 2 & del 3 har det tillkommit ett kort stycke i avsnitt 16 om ett förtydligande, att företaget behöver ha WPS´er även om man validerar sina maskiner.

Nordcert kommer vid löpande revisioner att revidera mot denna nya utgåva samt även att uppdatera certifikatet för de kunder som har certifikat för ISO 3834-2, -3, -4.

Har du frågor eller funderingar så kontakta din revisor eller Nordcerts kansli.

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap