Certifikat enligt SS 137003:2021

Publicerad 2022-05-04

Vi gratulerar härmed Sydstens fabriksbetonganläggning i Önnestad som är vår första kund som erhållit certifikat enligt SS 137003:2021. Bra jobbat!  

Bland de viktigare nyheterna i denna nya svenska standard är de utökade möjligheterna till användning av miljövänliga betongsammansättningar med betydligt lägre CO2-avtryck.

Nordcert söker Svetsexpert - underkonsult till vårt certifieringsteam!

Publicerad 2022-02-16

Nordcert AB är ett av Sveriges ledande certifieringsorgan inom produktområdena armering, ballast, betong, stål och svetsning. På stål- och svetsområdet arbetar vi främst med certifieringar inom EN 1090 och ISO 3834. Vi genomför även utbildningar och seminarium inom våra områden. Vi medverkar i standardiseringsarbetet i Sverige och inom EU. Nordcert har också egna tekniska råd och etablerad kontakt med myndigheter och branschföreträdare.

Vår efterfrågan på certifiering- och revisionstjänster ökar så vi söker en svetsexpert-revisor som vill arbeta som underkonsult för våra områden inom EN 1090 och ISO 3834.

Arbetsuppgifter
Efter internutbildning så arbetar du självständigt som Svetsexpert-revisor genom att göra tekniska bedömningar/certifieringar för våra kunder i revisioner och certifieringar främst för standarderna EN 1090 samt ISO 3834. Detta innebär att du har frihet att självständigt planera och genomföra detta på uppdragsbasisför för Nordcert. Resor ingår naturligt i arbetet.   

Uppdragsmängden kan vara flexibel.

Kvalifikationer
-        Eftergymnasial utbildning, teknisk högskolenivå
-        IWE- eller IWT diplom
-        Erfarenhet från svetsning, något av eller flera områden inom kontroll/certifiering, svetsansvarig eller konsult inom svetsning. Tekniskt kunnig och väl insatt i regelverket
-        Utbildning och erfarenhet inom revision är en merit

Som person bör du vara en teamspelare, kunna lyssna och agera, ansvarstagande samt är effektiv och strukturerad.  

Vi ser fram emot att kunna arbeta med Dig i vårt erfarna och trevliga certifieringsteam!

Verkar detta intressant tveka inte att kontakta oss
Vi ser fram emot ett kort beskrivning av dig och ett CV

Ansökningar hanteras löpande
Mera upplysningar eller ansökning:

Douglas Wallding, VD
Tel 08-34 92 74, 070- 610 42 90, douglas.wallding@nordcert.se.
Nordcert AB, Wallingatan 33, 111 24 Stockholm 

SS 137003:2021 Betong - Användning av EN 206 i Sverige

Publicerad 2022-01-03

Den nya versionen SS 137003:2021 är nu publicerad och kan börja användas tillsammans med SS-EN 206:2013+A2:2021.

Nu har det publicerats en ny reviderad utgåva av SS 137003, vilket är den svenska tillämpningsstandarden för betong. Revideringen är ett viktigt steg bl.a. i det klimatarbete som betongbranschen bedriver och kommer att öka takten i klimatomställningen.

Den reviderade standarden har flera öppningar i beständighetsreglerna, exempelvis har antalet accepterade bindemedelssammansättningar utökats i de olika exponeringsklasserna vilket möjliggör lägre klimatpåverkan. Den innehåller också bl.a. alternativ lagring av provkroppar, uppdaterade krav på ballasten samt provning av lufthalten.

Nordcert kommer att följa upp implementeringen av standarden i samband med kommande revisioner under 2022.


Copyright 2023 © NORDCERT AB