Personcertifiering av stålbyggnadskonstruktörer, CSK

Publicerad 2009-11-12

Stålbyggnadsinstitutet, SBI, har överlåtit på Nordcert att som fristående certifieringsorgan utöva personcertifiering av stålbyggnadskonstruktörer. De första certifikaten CSK utfärdades i juni 2010. Läs mer på sidan Personcertifiering.

Personcertifiering


Copyright 2023 © NORDCERT AB