Informationsdag Betongelement

Publicerad 2011-04-14

på Nalen i Stockholm den 19 oktober 2011. Se mer under Informationsdagar

Informationsdagar

Ny armeringsstandard SS 212540

Publicerad 2011-04-05

2011-04-05 Nordcert har i samarbete med branschen och SIS tagit fram en ny Svensk armeringsstandard. Den nya standarden för ospänd armering finns att köpa hos SIS förlag (www.sis.se). Standarden finns på svenska eller engelska.

SIS, Standard SS 212540 på svenska

Informationsdag armering

Publicerad 2011-03-17

den 29 mars 2011 om den nya armeringsstandarden SS 21 25 40 och dess koppling till Eurokoder. Sveriges nya armeringsstandard täcker in produkter som tidigare styrdes av 13 separata standarder. Den kommer därför att bli styrande för i stort sett all ospänd armering.

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap