PCS Construction Norway A/S har som första företag erhållit certifikat för återbruk av stålkonstruktioner!

Publicerad 2023-09-04

Detta innebär att företaget har ett system med rutiner avseende prospektering, demontering, rekonditionering, provning och klassificering återbruk av stål.

Certifieringen är enligt MVR handbok för återbruk av stål i bärande konstruktioner: Handbok MVR BS04:2021 Del 2-Krav- & processbeskrivning. Detta innebär att företaget även kan redovisa lägre klimatavtryck med denna process.

För mer information klicka här


Copyright 2023 © NORDCERT AB