Ny frivillig provningsmetod för mätning av gammastrålning

Publicerad 2023-05-22

SIS har publicerat en ny nationell standard, SS 27100. Denna avhandlar bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter. Standarden är frivillig och möjliggör mätningar på olika typer av material, exempelvis betongkuber 150x150x150, och är avsedd att fungera som ett verktyg i tillverkarnas produktionsstyrning.

För mer information, besök SIS hemsida genom att klicka här.


Copyright 2023 © NORDCERT AB