SS 137003:2021 Betong - Användning av EN 206 i Sverige

Publicerad 2022-01-03

Den nya versionen SS 137003:2021 är nu publicerad och kan börja användas tillsammans med SS-EN 206:2013+A2:2021.

Nu har det publicerats en ny reviderad utgåva av SS 137003, vilket är den svenska tillämpningsstandarden för betong. Revideringen är ett viktigt steg bl.a. i det klimatarbete som betongbranschen bedriver och kommer att öka takten i klimatomställningen.

Den reviderade standarden har flera öppningar i beständighetsreglerna, exempelvis har antalet accepterade bindemedelssammansättningar utökats i de olika exponeringsklasserna vilket möjliggör lägre klimatpåverkan. Den innehåller också bl.a. alternativ lagring av provkroppar, uppdaterade krav på ballasten samt provning av lufthalten.

Nordcert kommer att följa upp implementeringen av standarden i samband med kommande revisioner under 2022.


Copyright 2023 © NORDCERT AB