Varmt välkommen till Betongelementdagen 2022

Publicerad 2022-09-22

Äntligen! Den 8 november kan vi återigen träffas för en fysisk informationsdag för betongelementstillverkare.

Ta tillfället i akt att lyssna till intressanta föredrag med rubriker som, Möjligheter med kvalifikationsprovning”, ”Ny mätmetod för strålning” och ”Processoptimering” Givetvis ges det även utrymme att vid lunch och fikapauser utbyta erfarenheter med andra i betongbranschen eller träffa några av oss som arbetar på Nordcert.

Informationsdagen riktar sig till dig som är ansvarig för produktionskontroll och din ställföreträdare samt alla personer inom ditt företag som arbetar med kvalitetsfrågor.

Till anmälan

Nya EKS 12 publicerad

Publicerad 2022-09-01

Nu har Boverket publicerat EKS 12 (BFS2022:4). I EKS 12 har bland annat tabell D-1 uppdaterats. Tabell D-1 är ett allmänt råd och avhandlar val av minsta täckande betongskikt i förhållande till exponeringsklass, livslängd och vattencementtal. EKS 12 trädde i kraft den 1 september 2022.

Ändringen omfattar justeringar i allmänna råd för täckande betongskikt för att öka möjligheter till användning av alternativa bindemedel till cement med bibehållen beständighet. Nya kolumner för täckande betongskikt när mängden PC-klinker underskrider 80% har tagits fram samt så har fotnot 2 och 3 tillkommit.

Ändringarna har utförts för att tabell D-1 fortsatt ska harmonisera med SS137003:2021 som möjliggör för tillverkare att i större utsträckning tillverka klimatförbättrad betong. Se tabell 7-10 i SS 137003:2021.

Klicka här för att ta del av Boverkets författningssamling över ändringar i ny utgåva (EKS 12)

Certifikat enligt SS 137003:2021

Publicerad 2022-05-04

Vi gratulerar härmed Sydstens fabriksbetonganläggning i Önnestad som är vår första kund som erhållit certifikat enligt SS 137003:2021. Bra jobbat!  

Bland de viktigare nyheterna i denna nya svenska standard är de utökade möjligheterna till användning av miljövänliga betongsammansättningar med betydligt lägre CO2-avtryck.

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap