Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

---NYHETER---

Nya medarbetare
Vi välkomnar Andreas Penttilä och Björn Schoug som våra nya revisorer inom...

Nu är nya EKS 10 publicerad
Nu är nya EKS 10 publicerad! Boverket har ändrat i sina...

Boverket genomför nu marknadskontroll för...
Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i...

 

Betongelement

Nordcert medger anslutna företag efter prövning rätten att märka sina förtillverkade betongprodukter med BBC-märket respektive CE-märket.

De produkter som omfattas av den certifierade produktionskontrollen enligt Nordcerts certifieringsregler anges dels i en av producenten fastställd produktsammanställning och dels via av Nordcert utfärdade certifikat för BBC-märket respektive CE-märket.

Nordcert kontrollerar att tillverkarna efterlever kraven, genom besiktningar och uppföljande kontroll vid avvikelser.

En viktig del av vår certifieringsverksamhet är också att genom information via, utbildning och informationsdagen bidra till erfarenhetsåterföring och därmed till att fel förebyggs i berörda verksamheter.

Certifiering av produktionsstyrning gentemot BBC-märket avser dels förtillverkade betongprodukter som saknar harmoniserad europeisk produktstandard och dels som av Nordcert fastställda tilläggskrav (t.ex. svenska beständighetskrav) för CE-märkta produkter. I båda dessa fall omfattar certifieringen produkter avsedda för den svenska marknaden. I det senare fallet får BBC-märket utnyttjas tillsammans med CE-märket.

Vid certifiering mot BBC-märket indelas tillverkningen i grupp A - Spännarmerat eller grupp B - Icke spännarmerat

Kontrollplan broelement innebär att företaget följer Nordcerts regler för tillverkning och kontroll av broelement.


Nordcert utför certifiering av produktionsstyrning gentemot CE-märket enligt produktstandarderna nedan:

Produktstandarder förtillverkade betongprodukter - (Beställs från SIS, www.sis.se)

Standard

EN 1168
EN 1317-5
EN 12737
EN 12794
EN 12794
EN 13224
EN 13225
EN 13747
EN 14843
EN 14844
EN 14991
EN 14992
EN 15050
EN 15258

Namn

Håldäcksplattor
Skyddsanordningar för fordon, Barriärelement
Spaltgolv för djurstallar
Betongpålar med ingjuten pålskarv
Betongpålar utan ingjuten pålskarv
Bjälklags- och takelement
Balkar och pelare
Plattbärlagselement
Trappor
Kulvertelement
Grundläggningselement
Väggelement
Broelement
Stödmurselement

Element av lättbetong

EN 1520

Fabrikstillverkade element av lättbetong

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordcertregler (finns att beställa från kansliet eller kan laddas ner av anslutet/certifierat företag som loggar in):

Administrativa regler

CB1

Administrativa regler

Certifierings- och tillämpningsregler

CB5
CB7-EN
CB19
CB20
CB25
CB33
CB1520-CE

Certifieringsregler betongelement (gäller både BBC- och CE-märkning)
Certifieringsregler egen ballast
Minskad täckskiktstolerans
Kontrollplan broelement
Armering vid betongelementfabriker
Ingjutningsgods vid tillverkning av betongelement
Certifieringsregler lättbetongelement

Senast publicerad: 171115 | Powered by SiteSmart