Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

---NYHETER---

Nya medarbetare
Vi välkomnar Andreas Penttilä och Björn Schoug som våra nya revisorer inom...

Nu är nya EKS 10 publicerad
Nu är nya EKS 10 publicerad! Boverket har ändrat i sina...

Boverket genomför nu marknadskontroll för...
Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i...

 

Ballast


Produktionskontroll mot CE-märket

Nordcert utfärdar Certifikat som anmält organ med ackrediteringsnummer 1505. Följande områden kan ingå i vår certifiering av produktionskontroll mot CE-märket enligt system 2+

Produktstandarder

EN 12620
EN 13043
EN 13242
EN 13450
EN 13139
EN 13055
EN 13383

Ballast för betong
Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor
Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande
Makadamballast för järnväg
Ballast för bruk
Lättballast för betong och bruk
Vattenbyggnadssten

Regler

CB1
CB7-CE

Administrativa regler CE-märkning
Certifieringsregler Ballast CE-märkning

Produktcertifiering mot BBC-märket

Kan utföras gentemot särskilda tilläggskrav till CE-märket alternativt särskilda bransch- eller myndighetskrav. Produktcertifiering av bl.a. bärlager uppfyller ställda krav på certifierad produkt enligt TDOK 2013:0530.

En viktig del av Nordcerts certifieringsverksamhet är också att genom information i olika former, utbildning och rådgivning bidra till erfarenhetsåterföring och därmed till att fel förebyggs i berörda verksamheter.

Regler

CB1
CB7-BBC

Administrativa regler BBC-märket
Certifieringsregler Ballast BBC-märket

-----------------------------------------------------------------------------------------

Reglerna kan beställas från Nordcerts kansli eller laddas ner av anslutet/certifierat företag som loggar in

Senast publicerad: 171115 | Powered by SiteSmart