Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

---NYHETER---

Nya medarbetare
Vi välkomnar Andreas Penttilä och Björn Schoug som våra nya revisorer inom...

Nu är nya EKS 10 publicerad
Nu är nya EKS 10 publicerad! Boverket har ändrat i sina...

Boverket genomför nu marknadskontroll för...
Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i...

 

Nordcert genomför produktcertifiering av kamstål, spännarmering, armeringsnät och rostfri armering enligt kraven i Boverkets och Trafikverkets regler. Våra certifikat är en nyckel för att på ett effektivt sätt verka på den Svenska marknaden. Vårt certifieringsmärke SBS har varit liktydigt med certifierad armering och byggstål sedan 1971.

Vi erbjuder även certifiering av distributörer av armeringsprodukter. En certifierad leverantör av armeringsprodukter ger trygghet hos byggherren/entreprenören att armeringen har bedömda egenskaper.

Vi erbjuder certifieringslösningen efter varje enskild kunds behov så de uppfyller krav i regelverket och önskemål/krav från slutanvändarna av produkten.

Sedan 2011 är det Eurokod 2 som styr kravet på armering i lastbärande konstruktioner. Förutom Eurokoderna har Boverket satt gjort nationella val i EKS. I dagsläget finns ingen harmoniserad Europeisk standard för certifiering av armering- Därför arbetar Europas länder fortfarande med nationella produktspecifikationer för att uppfylla regelverkens krav. För armering med sträckgräns på 500 MPa har SS 212540 blivit den produktspecifikation som marknaden valt att anamma för att möta regelverkets krav.

I tabellen nedan framgår de vanligaste armeringsstandarderna i Sverige. Vår ackreditering innefattar dessa och  även ett flertal standarder som används i andra Europeiska länder. Alla av NORDCERT´s certifierade tillverkare av armeringsstång, coils, armeringsbalk och nät är certifierade mot kraven i SS 212540. För spännarmering certifierar vi mot  prEN 10138 eller SS 212551, SS 212552,SS 212553 och SS 212554.

För att göra det enklare för våra kunder har vi utvecklat tillämpningsregler. Dessa bygger på kraven i myndighetsregler och standarder. Våra tolkningar och tillämpning av reglerna förankras i Nordcerts Tekniska råd - Armering. Rådet består av representanter från armeringsindustrin, från stålverk till slutanvändare.

A1
A2
A3
G

Särskilda regler för tillverkare av varmvalsad armeringsstång
Särskilda regler för tillverkare av spännarmering
Särskilda regler för armeringsverkstäder
Särskilda regler för distributörer

Reglerna finns att beställa från vårt kansli.

Hela listan med armeringsstandarder som vi är ackrediterade för ses här:

 

Produkt/Process

Standard

Titel

Stång, Coils, Nät,

Armeringsbalk

SS 212540

Produktspecifikation till SS-EN

10080:2005 – Armeringsstål – Svetsbart

armeringsstål – Tekniska leveransbestämmelser för stång, coils, svetsade nät och

armeringsbalk

Svetsning av armering

SS-EN ISO 17660-1/-2

Svetsning av lastbärande och icke lastbärande

armering

K600B /Ks 600S

SS 212511

 

SS212540

 

Armeringsstång Kamstång

Ks 600S

 

Spännarmering -tråd

prEN

10138-2

Prestressing steels – Part 2: Wire

Spännarmering -lina

prEN

10138-3

Prestressing steels – Part 3: Strand

Spännarmering -stång

prEN

10138-4

Prestressing steels – Part 4: Bar

Spännarmering - tråd

SS 212552

Spännarmering – Tråd

Prestressing steels – Wire

Spännarmering- lina

SS 212553

Spännarmering – Lina

Prestressing steels – Strand

Spännarmering - stång

SS 212554

Spännarmering – Stång

Prestressing steels – Bar

 

 

* Krav i standarderna SS 219180 och SS 141386 respektive SS 141387 är också tillämpliga.Senast publicerad: 171115 | Powered by SiteSmart