Nyheter inom EN 1090-2 för stålbyggare!

Publicerad 2018-04-18

Det 9 maj kommer det att släppas en ny version av EN 1090-2 samt helt ny standard för EN 1090-4 (kallformad tunnplåt). De kommer till en början att finnas tillgängliga på engelska, franska och tyska. Då påbörjas en översättning till svenska som så fort den är klar kommer publiceras av SIS som svensk standard, SS-EN 1090-2, troligtvis i månadsskiftet augusti/september, men det kan bli tidigare. Då kan även den nya utförandestandarden för kallformat tunnplåt, EN 1090-4 publiceras samtidigt. Det är fortfarande lite oklart med datum för den svenska översättningen samt om det kommer att finnas övergångstid till den nya versionen.

Några av de största förändringarna i kommande version av EN 1090-2 är:

Krav för kallformat stål är flyttat till EN 1090-4. Bilaga B om val av utförandeklass är borttagen. Information om val av utförandeklass ges i EN 1993-1-1 + EKS. Ny bilaga D om kontroll av processer som innefattar termisk skärning. Ny bilaga L om val av svetskontrollklass (nytt begrepp!) Svetsning av armering enligt ISO 17660 Sedan finns det justeringar genom hela standarden inklusive svetsning.

Normalt så behöver certifierade företag inte uppdatera sina befintliga certifikat för EN 1090-1 för denna ändring i EN 1090-2, men företaget behöver:

-          Skaffa standarden när den släpps

-          Gör analys vad skillnaden i krav är för just era processer

-          Uppdatera befintliga rutiner/checklistor vid behov

-          Informera personal om det som är relevant

-          Ha koll på vilken utgåva avtalet med kund refererar till

Vi planerar att återkomma med mer information angående tiderna när vi vet mer.

Vid frågor så kontakta:

Per Nordgaard 072-2288700, per.nordgaard@nordcert.se

eller

Douglas Wallding 070-6104290, douglas.wallding@nordcert.se

Alwerco Svets & Smide har som första stålbyggare certifierat sig för den nya standarden FR2000:2017.

Publicerad 2017-12-13

Standarden är grunden för marknadens bästa ledningssystem till små och medelstora företag. En FR2000-certifiering bidrar till ökad effektivitet och högre lönsamhet genom bättre styrning av verksamheten. Ett FR2000-certifikat ger dessutom kunder trygghet, en tydlig konkurrensfördel samt är ett bra komplement till en EN 1090-1 eller ISO 3834- certifiering.

Nordcert söker underleverantörer inom området betong!

Publicerad 2017-12-01

Vår efterfrågan på certifieringstjänster ökar så vi söker samarbete med en underleverantör för att arbeta som revisor-teknisk specialist inom området förtillverkade betongprodukter och fabriksbetong.

Läs mer här

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap