Välkommen till informationsdag Betongelement!

Publicerad 2018-08-20

Den 8 november träffas vi på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm. Som vanligt får du lyssna till intressanta föredrag, prata med andra i betongbranschen och träffa några av oss som arbetar på Nordcert.

Läs mer här

Välkommen till informationsdag Fabriksbetong, AD-dagen!

Publicerad 2018-08-17

Boka den 24 januari 2019 för att vara med på AD-dagen. Vi träffas på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm. Du kommer att få lyssna till intressanta föredrag, prata med andra i betongbranschen och träffa några av oss som arbetar på Nordcert. Program för dagen och möjlighet att anmäla er kommer anslås senare i höst.

Uppdaterade nyheter EN 1090-2:2018 för stålbyggare!

Publicerad 2018-06-29

Nu har nya versionen av SS EN 1090-2:2018 släppts!

SIS har beslutat att tidigare och nya versionerna ska gälla parallellt i fyra månader dvs att SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 upphävs i slutet av oktober. Då behöver alla certifierade tillverkare senast vara klara med sin övergång. Översättning till svenska kommer att göras och så fort den är klar kommer den också publiceras av SIS, troligtvis i månadsskiftet augusti/september, men det kan bli tidigare. Då kan även den nya utförandestandarden för kallformat tunnplåt, EN 1090-4 eventuellt publiceras samtidigt. 

Några av de största förändringarna i nya versionen av EN 1090-2:2018 är:

-          Krav för kallformat stål är flyttat till EN 1090-4.

-          Bilaga B om val av utförandeklass är borttagen. Information om val av utförandeklass ges i EN 1993-1-1 + EKS.

-          Ny bilaga D om kontroll av processer som innefattar termisk skärning.

-          Ny bilaga L om val av svetskontrollklass (nytt begrepp!). Svetsning av armering enligt ISO 17660.

-          Sedan finns det justeringar genom hela standarden.

Normalt så behöver certifierade företag inte uppdatera sina befintliga certifikat för EN 1090-1 för denna ändring i EN 1090-2, men företaget behöver:

-          Skaffa standarden se www.sis.se

-          Göra analys vad skillnaden i krav är för just era processer

-          Uppdatera befintliga rutiner/checklistor vid behov

-          Informera personal om det som är relevant

-          Ha koll på vilken utgåva avtalet med Er kund refererar till

Nordcert kommer också att genomföra utbildningar i den nya versionen tillsammans med bla MVR.

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss:

Per Nordgaard 072-2288700, per.nordgaard@nordcert.se

eller

Douglas Wallding 070-6104290, douglas.wallding@nordcert.se

Nordcert Aktiebolag
Wallingatan 33
111 24  STOCKHOLM 

Tel: 08-34 92 70

Organisationsnr 556619-5599
VAT no SE556619559901

© NORDCERT AB    |  » Om cookies  |  » Sitemap